Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2106-02-2007V/66/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w OlsztynieUchwały SejmikuNieobowiązujący
2206-02-2007V/74/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie upowszechnienia i ochrony praw konsumentówUchwały SejmikuObowiązujący
2320-03-2007VI/107/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
2420-03-2007VI/100/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
2520-03-2007VI/98/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i MłodzieŜy w Elblągu przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
2620-03-2007VI/92/07Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we FromborkuUchwały SejmikuObowiązujący
2720-03-2007VI/97/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
2820-03-2007VI/99/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
2920-03-2007VI/102/07Wygaśnięcie mandatu radnego Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
3020-03-2007VI/89/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
3120-03-2007VI/93/07Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
3220-03-2007VI/88/07Zmiana uchwały Nr XXXVIII/525/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie deklaracji woli współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieloletnim programie „Nadbałtycki Projekt Prewencji”Uchwały SejmikuObowiązujący
3320-03-2007VI/90/07Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu FinansowegoUchwały SejmikuObowiązujący
3420-03-2007VI/94/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimUchwały SejmikuNieobowiązujący
3520-03-2007VI/82/07Przyjęcie oceny sytuacji na rynku pracy oraz realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006Uchwały SejmikuObowiązujący
3620-03-2007VI/86/07Uchwalenie "Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2008-2011"Uchwały SejmikuObowiązujący
3720-03-2007VI/95/07Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
3820-03-2007VI/103/07Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w OlsztynkuUchwały SejmikuObowiązujący
3920-03-2007VI/104/07Upoważnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do powiadomienia Skarbnika Województwa o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnegoUchwały SejmikuObowiązujący
4020-03-2007VI/87/07Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007Uchwały SejmikuZmieniony
Wyświetlone 21-40 z 14,863 rekordów.