Wersja obowiązująca z dnia

Statut Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Tekst jednolity Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Statut Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęty uchwałą Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r.:

 

Zmiany w Statucie Województwa Warmińsko-Mazurskiego: