Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
103-08-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października jednodniowej XIII Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku"Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
203-08-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych - II edycjaRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
307-07-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej - etap IIIRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
421-06-2021Otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2021 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
509-06-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim“ oraz „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim“ przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
604-05-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
715-04-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
809-04-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
901-04-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej - etap IIRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1031-03-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych.Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1129-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2021Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1226-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dot. „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1324-03-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1424-03-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1523-03-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1622-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie rozwoju sektora pozarządowego w tym wolontariatuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1710-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki w roku 2021Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1825-02-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 roku - I i II TERMINRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1918-02-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
2012-02-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
Wyświetlone 1-20 z 117 rekordów.