Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
103-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
202-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
302-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarzadowego w 2023 r – I terminRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
402-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
502-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego w roku 2023Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
601-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta w roku 2023Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
701-02-2023Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
831-01-2023Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej - ETAP IRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
930-01-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1027-01-2023Konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki w roku 2023Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1125-01-2023Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznejRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1215-06-2022Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - II terminRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1308-06-2022Otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2022 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1427-05-2022Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1512-04-2022Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 roku - I TERMINRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1608-04-2022Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1701-04-2022Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej - etap IIIRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1829-03-2022Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskościRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1928-03-2022Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
2021-03-2022Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieżyRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
Wyświetlone 1-20 z 149 rekordów.