Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
109-06-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim“ oraz „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim“ przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
204-05-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
315-04-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
409-04-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
501-04-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej - etap IIRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
631-03-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych.Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
729-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2021Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
826-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dot. „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
924-03-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1024-03-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1123-03-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1222-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie rozwoju sektora pozarządowego w tym wolontariatuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1310-03-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki w roku 2021Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1425-02-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2021 roku - I TERMINRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1518-02-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1612-02-2021Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1703-02-2021Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznejRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1820-10-2020Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego dot. wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – II edycja oraz wzmocnienia procesu informowania organizacji pozarządowych.Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1913-08-2020Otwarty konkurs na realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku - II edycjaRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
2024-07-2020Otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2020 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
Wyświetlone 1-20 z 113 rekordów.