Wersja obowiązująca z dnia

Numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat środowiskowych - ważne od 31 sierpnia 2020 r.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

73 1090 2718 0000 0001 4649 6831

Opłata recyklingowa - reklamówki

72 1090 2718 0000 0001 4649 6849

Opłata rejestrowa i opłata roczna

62 1090 2718 0000 0001 4649 6835

Opłata produktowa opakowania

51 1090 2718 0000 0001 4649 6839

Opłata produktowa produkty

02 1090 2718 0000 0001 4649 6848

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Opłata produktowa i publiczne kampanie edukacyjne

56 1090 2718 0000 0001 4649 6846

Publiczne kampanie edukacyjne - opakowania

08 1090 2718 0000 0001 4649 6837

Baterie i Akumulatory

19 1090 2718 0000 0001 4649 6833

Pojazdy wycofane z eksploatacji

40 1090 2718 0000 0001 4649 6843

Usuwanie drzew i krzewów

94 1090 2718 0000 0001 4649 6841