Wersja obowiązująca z dnia

Kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna i oświadczenie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie kandydata aplikującego na wolne stanowisko urzędnicze