Wersja obowiązująca z dnia

Godziny przyjęć interesantów

Sprawy interesantów załatwiane są w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, tj. w poniedziałek od 800 do 1600, wtorek -piątek od 730 do 1530. O zakresie załatwianych spraw dowiesz się więcej tutaj. Zakres zadań poszczególnych Departamentów zawarty jest tutaj.

Marszałek lub w jego zastępstwie Wicemarszałkowie i Członkowie Zarządu przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 1200 do 1600. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania jest dniem wolnym od pracy, zainteresowane osoby przyjmowane są w następnym dniu roboczym. W przypadku uzasadnionym godzinami pracy zainteresowanej osoby przyjęcie tej osoby w sprawach skarg lub wniosków powinno nastąpić po godzinach jej pracy po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat.

Sekretarz Województwa, Dyrektorzy Departamentów i ich zastępcy przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 1000 do 1600 oraz w pozostałe dni robocze od godziny 1200 do 1530. Pracownicy Urzędu przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. W przypadku uzasadnionym godzinami pracy zainteresowanej osoby przyjęcie tej osoby w sprawach skarg lub wniosków przez osoby wymienione w ust. 1 lub ust. 2 powinno nastąpić po godzinach jej pracy po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat.

Informację dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajdziesz tutaj.