Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Informacje dodatkowe:

Uchwala się „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozach pasażerskich, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki