Wersja obowiązująca z dnia

Dostępność Urzędu

Koordynator do spraw dostępności - Pan Jerzy Waldemar Swat

tel. 89 52 19 129

tel. kom. 789 374 088

e-mail: dostepnosc@warmia.mazury.pl

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz monitorowanie zapewnienia przez Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022, poz. 2240)

Załączniki