Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2019-09-112019-09-19Usługa oględzin oraz ostatecznego szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowneAktualne
2Inne2019-09-112019-09-12Szacowanie wartości zamówienia: kompleksowa organizacja konferencji pn. "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+ - żywność wysokiej jakości” w ramach projektu "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+".W trakcie
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-09-092019-09-16Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na terenie całego kraju, jak również UE i poza nią na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieAktualne
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-09-092019-09-13Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi promocyjnej polegającej na pisaniu artykułów na stronie internetowej i promocja województwa warmińsko-mazurskiegoAktualne
5Nieograniczony2019-09-092019-09-17Opracowanie projektów programów/planów związanych z ochroną powietrza na potrzeby Województwa Warmińsko-MazurskiegoAktualne
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-09-092019-09-16Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługę gastronomiczną podczas XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)Aktualne
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-09-092019-09-16Zapytanie ofertowe na „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”.zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi na „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”.Aktualne
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-09-062019-09-12Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas „Konferencji gospodarczej w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego“.Rozstrzygnięte
9zgodne z art. 138o PZP2019-09-062019-09-13Usługa cateringowa na potrzeby organizacji spotkania informacyjnego z udziałem międzynarodowego grona ekspertów oraz interesariuszy z województwa warmińsko-mazurskiegoZakończone
10Nieograniczony2019-09-042019-09-17Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus pasażerskiAktualne
Strona 1 z 92