Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-01-182019-01-25Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi promocyjnej podczas rozgrywek I ligi kobiet w koszykówce w sezonie 2018/2019.Aktualne
2Nieograniczony2019-01-172019-01-25Sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.Aktualne
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-01-172019-01-24Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej akcji społecznej „Wspieram region“ – przekaż swój 1 procent podatku organizacji pożytku publicznego z Warmii i MazurAktualne
4Nieograniczony2019-01-172019-02-20Wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPOWiM 2014-2020Aktualne
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-01-172019-01-23Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi promocyjnej podczas najwyższych rangą wyścigów kolarskich Elity Mężczyzn w roku 2019.Aktualne
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-01-162019-01-23Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy środków utrzymania czystości (artykuły papierowe) w okresie od 24 stycznia do 30 czerwca 2019r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieAktualne
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-01-162019-01-23Zaproszenie do składania ofert na „Sukcesywną dostawę artykułów utrzymania czystości (chemia gospodarcza)” w okresie od 24 stycznia do 30 czerwca 2019r.Aktualne
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-01-162019-01-22Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)Aktualne
9Inne2019-01-162019-01-18Szacowanie wartości zamówienia na usługę wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w postaci 30 eleganckich teczek biznesowychW trakcie
10Nieograniczony2019-01-152019-01-23Opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”, w zakresie dróg krajowych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentuAktualne
Strona 1 z 71