Wersja obowiązująca z dnia

Elektroniczne bazy danych

 1. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 2. Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych
 3. Program ochrony środowiska przed hałasem
 4. Strategiczne mapy hałasu opracowane przez:
  1. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
   Część opisowa -> pobierz plik
  2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
   Część opisowa -> pobierz plik
  3. Miasto Olsztyn
   Część opisowa -> pobierz plik
  4. Miasto Elbląg
   Część opisowa -> pobierz plik
  5. Starostwo Powiatowe w Giżycku
   Część opisowa -> pobierz plik
  6. Polskie Koleje Państwowe
   Część opisowa -> pobierz plik

* Część graficzna wyżej wymienionych strategicznych map hałasu znajduje się na stronie https://atlas.warmia.mazury.pl/atlas/turystyka/.