Wersja obowiązująca z dnia

Elektroniczne bazy danych

 1. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 2. Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych
 3. Program ochrony środowiska przed hałasem
 4. Strategiczne mapy hałasu opracowane przez:
  1. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
   1. Część opisowa -> pobierz plik
   2. Część graficzna *
  2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
   1. Część opisowa -> pobierz plik
   2. Część graficzna *
  3. Miasto Olsztyn
   1. Część opisowa -> pobierz plik
   2. Część graficzna *
  4. Miasto Elbląg
   1. Część opisowa -> pobierz plik
   2. Część graficzna *
  5. Starostwo Powiatowe w Giżycku
   1. Część opisowa -> pobierz plik
   2. Część graficzna *
  6. Polskie Koleje Państwowe
   1. Część opisowa -> pobierz plik
   2. Część graficzna *

* Część graficzna strategicznych map hałasu zostanie udostępniona po ich weryfikacji przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.