Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 314,90 m ² i portiernią o powierzchni użytkowej 12 m², położonej w mieście Biskupiec przy ulicy Przemysłowej 3,na działce nr 120/6 o pow. 0,0775 ha, w obrębie nr 1 m. Biskupiec, pow. olsztyński, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OL1B/00022153/7 więcej »