Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Zamówienia publiczneSzacowanie kosztów wykonania usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia dwóch jednodniowych szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w OlsztynieMarcin Grzegorczyk2020-02-20 15:26:44
2Akty prawneUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działania.Grzegorz Usczyk2020-02-20 14:12:33
3Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiegoMarcin Grzegorczyk2020-02-20 08:33:22
4Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiegoMarcin Grzegorczyk2020-02-20 08:22:44
5Zamówienia publiczneDruk i kolportaż czterech numerów biuletynu (kwartalnika)Marcin Grzegorczyk2020-02-19 15:15:09
6Zamówienia publiczneUsługa cateringowa w związku z organizacją posiedzeń plenarnych WRDSGrzegorz Usczyk2020-02-19 14:42:48
7Informacje,konkursy, ogłoszeniaOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 rokuMarcin Grzegorczyk2020-02-19 14:29:10
8Zamówienia publiczneZaproszenie do przedstawienie oferty cenowej usług związanych z organizacją II Forum Młodzieży Warmii i MazurMarcin Grzegorczyk2020-02-19 14:05:12
9Akty prawneUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 60/1140/18/VI z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/18.Grzegorz Usczyk2020-02-19 13:52:31
10Zamówienia publiczneSukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych – tuszy, tonerów, bębnów do urządzeń drukujących i kopiującychMarcin Grzegorczyk2020-02-19 13:49:54
Strona 1 z 2060