Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Informacje,konkursy, ogłoszeniaOtwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dot. „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”Marcin Grzegorczyk2020-09-25 15:21:55
2Akty prawneUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dot.: „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieMarcin Grzegorczyk2020-09-25 15:11:34
3Zamówienia publiczneWykonanie stałej usługi przeglądów i konserwacji Systemu Ochrony Przeciwpożarowej (SOP), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu (KD) w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-MazurskiegoMarcin Grzegorczyk2020-09-25 15:06:01
4Zamówienia publiczneDostawa kalendarzyMarcin Grzegorczyk2020-09-25 14:15:34
5Informacje,konkursy, ogłoszeniaRegionalny Ośrodek Polityki SpołecznejMichał Chomej2020-09-25 13:36:46
6Zamówienia publiczneOrganizacja szkoleń dla Regionalnej Grupy Roboczej ds. KomunikacjiMarcin Grzegorczyk2020-09-24 15:08:01
7Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na dostawę oraz wdrożenie systemu wideokonferencji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wraz z 12 miesięcznym wsparciem serwisowymGrzegorz Usczyk2020-09-24 15:07:23
8Akty prawneUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Michał Chomej2020-09-24 15:05:13
9Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe dotyczące przygotowania, wydania i dostarczenia 600 kalendarzy ściennych samorządu województwa na 2021 r.Grzegorz Usczyk2020-09-24 15:04:44
10Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 11/197/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Michał Chomej2020-09-24 15:04:35
Strona 1 z 2016