Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
1Informacje,konkursy, ogłoszeniaSprawozdanie z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021Grzegorz Usczyk2020-05-29 14:02:49
2Informacje,konkursy, ogłoszeniaSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019Grzegorz Usczyk2020-05-29 14:02:02
3Akty prawneUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko- Mazurskiego za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego sprawozdania finansowego.Grzegorz Usczyk2020-05-29 13:45:51
4Informacje,konkursy, ogłoszeniaAneksy do umowy Nr IG-I.1/2016-2020 o wykonanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w ramach świadczenia usług publicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i województwach sąsiednich w latach 2016 – 2020 Marcin Grzegorczyk2020-05-29 12:57:36
5Informacje,konkursy, ogłoszeniaZapytanie radnego p. Marcina Kazimierczuka z dnia 28 maja 2020 r. – KS-BOR.0003.9.2020 Michał Chomej2020-05-29 11:23:37
6Informacje,konkursy, ogłoszeniaWieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż.Michał Chomej2020-05-29 10:25:11
7Akty prawneUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.Grzegorz Usczyk2020-05-28 15:20:27
8Akty prawneUchwała w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Grzegorz Usczyk2020-05-28 15:19:42
9Informacje,konkursy, ogłoszeniaOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku.Grzegorz Usczyk2020-05-28 15:14:42
10Akty prawneUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.Grzegorz Usczyk2020-05-28 15:12:00
Strona 1 z 1911