Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
8101-02-2023Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiskaInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
8201-02-2023Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie)Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
8331-01-2023Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej - ETAP IInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
8431-01-2023Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). 1. Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 2. Udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego)” oraz „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023Akty prawneMarcin Grzegorczyk
8531-01-2023Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi promocyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek Ekstraklasy piłki halowej mężczyzn i 1 ligi piłki halowej kobiet w sezonie 2022/2023Zamówienia publiczneMarcin Grzegorczyk
8631-01-2023Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie i dostawę 150 sztuk mosiężnego astrolabium zapakowanego w drewniane pudełkoZamówienia publiczneAnna Lipka
8731-01-2023Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie i dostawę magnesów promocyjnych ze spersonalizowaną grafikąZamówienia publiczneAnna Lipka
8831-01-2023Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
8931-01-2023Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
9031-01-2023Szacowanie wartości zamówienia na dostawę 500 pendrive’ów 16 GB w kształcie karty kredytowej na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego w związku z obchodami Roku Mikołaja KopernikaZamówienia publiczneAnna Lipka
9131-01-2023Uchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.Akty prawneAnna Lipka
9231-01-2023Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.Akty prawneAnna Lipka
9331-01-2023Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w województwie warmińsko-mazurskim – stan na dzień 01.02.2023 r.Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
9430-01-2023Szacowanie wartości zamówienia na dostawę gadżetów promocyjnych tj. materiałowych toreb z długimi rączkami i personalizowaną grafiką związaną z obchodami Roku Mikołaja KopernikaZamówienia publiczneAnna Lipka
9530-01-2023Lista organizacji pozarządowych rekomendowanych w wyniku wyborów do składu Komitetu Monitorującego regionalny progam FEWiM na lata 2021-2027Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
9630-01-2023Skład Komisji OdwoławczejInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
9730-01-2023Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął "Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok"Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
9830-01-2023Departament ZdrowiaInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
9930-01-2023Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rokInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
10030-01-2023Uchwała w sprawie: zmiany nazwy programu polityki zdrowotnej z „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok” na „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok”, wprowadzenia zmian w treści oraz przyjęcia programu do realizacji w 2023 rokuAkty prawneMarcin Grzegorczyk
Wyświetlone 81-100 z 25,449 rekordów.