Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
4123-01-2023Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia online dla pracowników sieci PIFEZamówienia publiczneMarcin Grzegorczyk
4223-01-2023Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego realizacji usługi związanej z organizacją wizyty studyjnej dla 18 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w dniach 10-12.05.2023 r. do województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiegoZamówienia publiczneMarcin Grzegorczyk
4323-01-2023Pełnomocnik Marszałka ds. MłodzieżyInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
4423-01-2023Departament Polityki Regionalnej InspektorNabórAnna Lipka
4523-01-2023Szacowanie wartości zamówienia na dostawę licencji pakietu biurowegoZamówienia publiczneAnna Lipka
4623-01-2023Protokoły z posiedzeń Komisji Sejmiku w 2022 rokuInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
4723-01-2023Protokoły z obrad sesji Sejmiku w 2022 rokuInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
4823-01-2023Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownychInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
4923-01-2023Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skłąd obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
5023-01-2023Wydawanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz zgód na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
5123-01-2023ŁowiectwoInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
5223-01-2023Uchwała w sprawie upoważnienia Pana Kamila Grzymkowskiego – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód łowieckichAkty prawneAnna Lipka
5323-01-2023Ogłoszenie wyborcze dot. głosowania na organizacje pozarządowe kandydujące do Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
5423-01-2023Departament CertyfikacjiInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
5523-01-2023Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 51/602/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03- IZ.00-28-001/22, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyAkty prawneAnna Lipka
5623-01-2023Uchwała w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzania przetargów, rokowań na sprzedaż, nabycie, wynajem i dzierżawę nieruchomości i części nieruchomości oraz usług związanych z gospodarowaniem - utrzymaniem nieruchomości Województwa Warmińsko-MazurskiegoAkty prawneAnna Lipka
5720-01-2023Konkurs „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU”Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
5820-01-2023Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Rudziszki - odwołaneInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
5920-01-2023Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi RudziszkiInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
6020-01-2023Departament ZdrowiaInformacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
Wyświetlone 41-60 z 25,363 rekordów.