Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
129-05-202325/356/23/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu na przedłużenie na okres 3 lat umowy dzierżawy pomieszczenia lekarskiego, WC i korytarza o łącznej powierzchni 40,49 m2 budynku Szpitala, dotychczasowemu dzierżawcy, Prywatnemu Gabinetowi Lekarskiemu Jolancie Murawskiej, w zakresie świadczenia usług zdrowotnychUchwały ZarząduObowiązujący
229-05-202325/354/23/VIUchwała w sprawie powołania członków Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz DylewskichUchwały ZarząduObowiązujący
322-05-202324/347/23/VIUchwała w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku, nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 1, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 1 miasta Giżycko jako działki nr 274/7 i nr 274/8Uchwały ZarząduObowiązujący
422-05-202324/345/23/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 59/1127/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we FromborkuUchwały ZarząduObowiązujący
522-05-202324/343/23/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 41/459/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieUchwały ZarząduObowiązujący
622-05-202324/342/23/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 47/678/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuUchwały ZarząduObowiązujący
722-05-202324/336/23/VIUchwała w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do spraw naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)Uchwały ZarząduObowiązujący
822-05-202324/335/23/VIUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji kwalifikacyjnej do spraw naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)Uchwały ZarząduObowiązujący
922-05-202324/334/23/VIUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego naboru ekspertów oraz zasad prowadzenia wykazu ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)Uchwały ZarząduObowiązujący
1022-05-202324/333/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia w dniach od 24 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)Uchwały ZarząduObowiązujący
1122-05-202324/332/23//VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2023 roku, ze środków budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w KętrzynieUchwały ZarząduObowiązujący
1222-05-202324/331/23/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2023 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w KętrzynieUchwały ZarząduObowiązujący
1322-05-202324/330/23/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektu nr FEWM.06.02-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działania 6.2 Edukacja przedszkolna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
1422-05-202324/329/23/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Damiana Opalach – Kierownika Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w przypadku nieobecności w miejscu pracy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej lub Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej do wydawania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dyspozycji dotyczących zasobów zwróconych pochodzących z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
1522-05-202324/328/23/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Doroty Kopeć – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, do wydawania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dyspozycji dotyczących zasobów zwróconych pochodzących z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
1622-05-202324/327/23/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Lidii Wójtowicz – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, do wydawania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dyspozycji dotyczących zasobów zwróconych pochodzących z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
1715-05-202323/324/23/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
1815-05-202323/323/23/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
1915-05-202323/322/23/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowegoUchwały ZarząduObowiązujący
2015-05-202323/321/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Turowskiemu - Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków, Pani Iwecie Juśkiewicz – Kierownikowi Biura ds. Certyfikacji i Księgowania Wydatków w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków oraz Pani Katarzynie Kożyczkowskiej – zatrudnionej na stanowisku głównego specjalisty w Biurze ds. Certyfikacji i Księgowania Wydatków w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków, do podpisywania wszelkich pism oraz dokumentów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie księgowania wydatków realizowanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 15,170 rekordów.