Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-09-1542/587/20/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
22020-09-1542/586/20/VIUchwała w sprawie uzupełniającego wyboru ofert do realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2020 r. złożonych w konkursie ogłoszonym na podstawie uchwały Nr 61/882/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020Obowiązujący
32020-09-1542/584/20/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego dot. wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – II edycja oraz wzmocnienia procesu informowania organizacji pozarządowychObowiązujący
42020-09-1542/583/20/VIUchwała w sprawie uzgodnienia zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nr 1353N, odcinka dro-gi gminnej w m. Bryńsk gmina Lidzbark o łącznej długości 354 mbObowiązujący
52020-09-1542/582/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy powierzchni ścian budynku Szpitala (sale chorych) na okres 2 lat tj. do 30 września 2022 r. z Panem Romanem Formela prowadzącym działalność pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FORMELObowiązujący
62020-09-1542/581/20/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze edukacji, promocji i profilaktyki zdrowotnej Obowiązujący
72020-09-0841/572/20/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej, ulic położonych w granicach administracyjnych miasta Ostróda i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnychObowiązujący
82020-09-0841/571/20/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 3014 N – ul. Kolejowa o długości 0,209 km i nr 3054 TN Plac Tysiąclecia PP o długości 0,177 km w mieście OstródaObowiązujący
92020-09-0841/570/20/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w OlsztynieObowiązujący
102020-09-0841/569/20/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w OlsztynieObowiązujący
Strona 1 z 1314