Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
112-10-202153/581/21/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Janusza Pieńkowskiego - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
212-10-202153/580/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na okres czterech lat wydzielonych pomieszczeń znajdujących się w budynkach Szpitala położonego przy ul. Królewieckiej 146 w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
312-10-202153/575/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie Nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21Uchwały ZarząduObowiązujący
405-10-202152/571/21/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa ”Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kurzętnik”Uchwały ZarząduObowiązujący
505-10-202152/564/21/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej w Ełku, z siedzibą w Ełku przy ul. Bahrkego 2 BUchwały ZarząduObowiązujący
605-10-202152/563/21/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Januszowi Pieńkowskiemu – p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1. Rozwój specjalistycznych usług medycznychUchwały ZarząduObowiązujący
705-10-202152/561/21/VIUchwała w sprawie: zorganizowania konkursu na opracowanie projektu graficznego logo symbolizującego uhonorowanie Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i MazurachUchwały ZarząduObowiązujący
828-09-2021XXX/468/21Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
928-09-2021XXX/467/21Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwościUchwały SejmikuObowiązujący
1028-09-2021XXX/466/21Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły ósmej edycji cyklicznego Konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris, przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za dokonania w dziedzinie ochrony przyrodyUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 1-10 z 13,899 rekordów.