Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
130-01-20235/54/23/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
230-01-20235/53/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny). 1. Organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 2. Udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim”, „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”, „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym”, „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego)” oraz „Wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
330-01-20235/52/23/VIUchwała w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 46/605/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 września 2013 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
430-01-20235/51/23/VIUchwała w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 58/679/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 listopada 2014 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
530-01-20235/50/23/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 57/615/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2015 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
630-01-20235/49/23/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 57/614/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2015 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
730-01-20235/48/23/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 6/113/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2018 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
830-01-20235/47/23/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 9/99/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2019 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
930-01-20235/45/23/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na finansowanie zobowiązań z tytułu zwrotu środków wynikających z ostatecznego rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, zabezpieczonej poręczeniem udzielonym przez Województwo Warmińsko-MazurskieUchwały ZarząduObowiązujący
1030-01-20235/44/23/VIUchwała w sprawie powołania Rzecznika Funduszy Europejskich przy Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
1130-01-20235/43/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
1230-01-20235/42/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r.”Uchwały ZarząduObowiązujący
1324-01-20234/30/23/VIUchwała w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Welskiego Parku KrajobrazowegoUchwały ZarząduObowiązujący
1424-01-20234/29/23/VIUchwała w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Parku Krajobrazowego Wysoczyzny ElbląskiejUchwały ZarząduObowiązujący
1524-01-20234/28/23/VIUchwała w sprawie: zmiany nazwy programu polityki zdrowotnej z „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok” na „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok”, wprowadzenia zmian w treści oraz przyjęcia programu do realizacji w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
1624-01-20234/27/23/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ogłoszonych na podstawie Uchwały Nr 63/740/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
1724-01-20234/25/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o nazwie OKO Promocji na realizację w 2023 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej i zatwierdzenia Regulaminu jej działaniaUchwały ZarząduObowiązujący
1824-01-20234/24/23/VIUchwała w sprawie powołania Jury Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022”Uchwały ZarząduObowiązujący
1924-01-20234/23/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2022” oraz ogłoszenia KonkursuUchwały ZarząduObowiązujący
2017-01-20233/9/23/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 14,863 rekordów.