Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-01-142/21/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Skibińskiej – Głównemu Specjaliście w Departamencie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do działania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako kierownika ZamawiającegoObowiązujący
22020-01-142/17/20/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.Obowiązujący
32020-01-142/7/20/VIUchwała w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
42020-01-071/4/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU”, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Zespołu oceniającego i zatwierdzenia Regulaminu jego działaniaObowiązujący
52019-12-30XIII/242/19Uchwała w sprawie apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o objęcie dofinansowaniem dróg wojewódzkich w ramach ustawy o Funduszu Dróg SamorządowychObowiązujący
62019-12-30XIII/241/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
72019-12-30XIII/240/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
82019-12-30XIII/239/19Uchwała w sprawie przekazania petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego według właściwościObowiązujący
92019-12-30XIII/238/19Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2020Obowiązujący
102019-12-30XIII/237/19Uchwała w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
Strona 1 z 1259