Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-07-1633/492/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
22019-07-0932/469/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, na nieodpłatne użyczenie części nieruchomości Szpitala wraz z jego infrastrukturą Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w WarszawieObowiązujący
32019-07-0131/453/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie prawa własności dzwonu „Kopernik” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na rzecz Parafii Archikatedralnej św. Jakuba w OlsztynieObowiązujący
42019-07-0131/452/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
52019-07-0131/451/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 4358 N - ulicy Michała Kajki w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
62019-07-0131/449/19/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Uchwała nr 25/294/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marii Joannie Pietrukaniec- Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z obszarów zmarginalizowanych województwa warmińsko- mazurskiego” w ramach Działania 2.2 ZPORR oraz do podejmowania decyzji i wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizowanym projektemObowiązujący
72019-07-0131/448/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
82019-06-2430/447/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
92019-06-2430/446/19/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi w Olsztynie, na użyczenie pomieszczeń nr W-7 i W-8 na okres kolejnych 3 lat w budynku głównym Szpitala położonego przy ul. Żołnierskiej 18 w OlsztynieObowiązujący
102019-06-2430/445/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 15/220/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za rok 2018Obowiązujący
Strona 1 z 1218