Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12021-05-1224/276/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w sportach nieolimpijskich oraz zawodach typu Masters i Weterani”, „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko – mazurskiego”, „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.Obowiązujący
22021-05-1123/275/21/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2021 rokObowiązujący
32021-05-1123/270/21/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 r. zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
42021-05-1123/269/21/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.Obowiązujący
52021-05-1123/268/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021.Obowiązujący
62021-05-1123/267/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021.Obowiązujący
72021-05-1123/266/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.Obowiązujący
82021-05-1123/265/21/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2021 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Obowiązujący
92021-05-1123/261/21/VIUchwała w sprawie: przyjęcia Opisu funkcji i procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 13)Obowiązujący
102021-05-0422/258/21/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021Obowiązujący
Strona 1 z 1363