Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-03-1814/186/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.Obowiązujący
22019-03-1814/183/19/VIUchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 11/142/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu w roku 2019.Obowiązujący
32019-03-1814/182/19/VIUchwała w sprawie dofinansowania w 2019 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektówObowiązujący
42019-03-1814/178/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnychObowiązujący
52019-03-1212/166/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
62019-03-1212/163/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas określony tj. do dnia 30 listopada 2019 r. Centrum Spotkań Europejskich ,, Światowid’’ w Elblągu, 3 pokoi biurowych, położonych w budynku, przy ul. Zacisze 18 w ElbląguObowiązujący
72019-03-1212/162/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego zwiększenia powierzchni użyczanej dla Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 1Obowiązujący
82019-03-1212/161/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody administracyjnej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą uprzednio własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, położoną w obrębie 105 m. Olsztyn, gmina Olsztyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 91/3 o pow. 8,0597 ha, stanowiącą pas drogowy ul. Synów Pułku, przejętą z mocy prawa przez Gminę OlsztynObowiązujący
92019-03-1212/160/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Obowiązujący
102019-03-1212/159/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019Obowiązujący
Strona 1 z 1189