Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6127-02-20239/93/23/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu pn. „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
6227-02-20239/92/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia Konkursu Laur Agrobiznesu - 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
6327-02-20239/91/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
6427-02-20239/90/23/VIUchwała w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
6527-02-20239/89/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
6627-02-20239/110/23/VIUchwała w sprawie uchylenia niektórych uchwał Zarządu Województwa Warmińsko –MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
6727-02-20239/109/23/VIUchwała w sprawie ustalenia Szczegółowego Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
6827-02-20239/108/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
6927-02-20239/107/23/VIUchwała w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
7027-02-20239/106/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
7127-02-20239/105/23/VIUchwała w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
7227-02-20239/104/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
7327-02-20239/103/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
7427-02-20239/102/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Podaj łapę” w 2023 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
7527-02-20239/101/23/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
7627-02-20239/100/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
7721-02-20238/87/23/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
7821-02-20238/84/23/VIUchwała w sprawie umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Województwu Warmińsko-MazurskiemuUchwały ZarząduObowiązujący
7921-02-20238/83/23/VIUchwała w sprawie porozumienia z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego osoby powołanej na stanowisko dyrektora Brodnickiego Parku Krajobrazowego.Uchwały ZarząduObowiązujący
8021-02-20238/82/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznejUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 61-80 z 14,965 rekordów.