Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12129-08-202242/501/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 40/445/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20Uchwały ZarząduObowiązujący
12229-08-202242/500/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
12329-08-202242/499/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A) poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Uchwały ZarząduZmieniony
12429-08-202242/498/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 9/106/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A).Uchwały ZarząduObowiązujący
12529-08-202242/497/22/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta ” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
12629-08-202242/496/22/VIUchwała w sprawie: przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko‐mazurskiego pn. „Zdrowe Życie”Uchwały ZarząduObowiązujący
12729-08-202242/495/22/VIUchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
12829-08-202242/494/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
12929-08-202242/493/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
13029-08-202242/492/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
13123-08-202240/488/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego typu 21 WE serii EN62-001, rok budowy 2012, będącego własnością Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
13223-08-202240/482/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
13323-08-202240/481/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
13423-08-202240/480/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ReszluUchwały ZarząduObowiązujący
13523-08-202240/479/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RóżewcuUchwały ZarząduObowiązujący
13623-08-202240/478/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021r. byłemu dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w ElbląguUchwały ZarząduObowiązujący
13723-08-202240/477/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w AmeryceUchwały ZarząduObowiązujący
13823-08-202240/476/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimUchwały ZarząduObowiązujący
13923-08-202240/475/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie Uchwały ZarząduObowiązujący
14023-08-202240/474/22/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,699 rekordów.