Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10112-03-202411/189/24/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych. 1) Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów. 2) Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do mistrzostw świata i Europy w zawodach typu Masters i Weterani” oraz „Wspieranie organizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego imprez lub cykli imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024.Uchwały ZarząduObowiązujący
10212-03-202411/188/24/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Welskiemu Parkowi Krajobrazowemu na zbycie, w drodze przetargu, środka trwałego tj. samochodu marki Dacia Duster, rok produkcji 2013, o numerze rejestracyjnym NDZ 08464Uchwały ZarząduObowiązujący
10312-03-202411/187/24/VIUchwała w sprawie przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 0001 Ameryka, gmina Olsztynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3358/6 o powierzchni 1,5000 haUchwały ZarząduObowiązujący
10412-03-202411/186/24/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Podaj łapę” w 2024 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
10512-03-202411/185/24/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki choróbUchwały ZarząduObowiązujący
10612-03-202411/184/24/VIUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2024 rok Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Chorób Płuc w Olsztynie na dofinansowanie zadania z zakresu promocji zdrowia dla którego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącymUchwały ZarząduObowiązujący
10712-03-202411/183/24/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 33/518/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Zasad dotyczących zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”Uchwały ZarząduObowiązujący
10812-03-202411/182/24/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 31/486/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyk nadużyć finansowych, związanych z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
10912-03-202411/181/24/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia wyników oceny formalno-merytorycznej naboru nr FEWM.09.01-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 9 Włączenie i integracja EFS+ programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 9.1 Aktywna integracja, poprzez przyjęcie Listy wniosków po zakończonym etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach naboru nr FEWM.09.01-IZ.00-001/23Uchwały ZarząduObowiązujący
11012-03-202411/180/24/VIUchwała w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWM.09.04-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
11112-03-202411/179/24/VIUchwała w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWM.09.07-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.7 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności (z wyłączeniem usług dla osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością) programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
11206-03-202410/178/24/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, na przedłużenie umów najmu pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, na okres 3 lat, dotychczasowym najemcomUchwały ZarząduObowiązujący
11306-03-202410/177/24/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia nr 14 o powierzchni 16,40 m2 wraz z wyposażeniem, położonego w budynku przy ul. Żołnierskiej 16A, na okres 3 lat, dla Sądu Okręgowego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
11406-03-202410/176/24/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie na przedłużenie umowy dzierżawy części powierzchni użytkowej ścian w budynku głównym Szpitala, na okres 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy – Panu Romanowi Formela prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: PHU FORMEL z siedziba w LęborkuUchwały ZarząduObowiązujący
11506-03-202410/175/24/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznejUchwały ZarząduObowiązujący
11606-03-202410/174/24/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do kontroli umowy o finansowaniu projektów w roku obrachunkowy od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. w Funduszu Powierniczym, któremu powierzono zadania związane z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: FEWiM 2021-2027)Uchwały ZarząduObowiązujący
11706-03-202410/173/24/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli systemowej w roku obrachunkowym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. w Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie (dalej: IP WUP), której powierzono zadania związane z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: FEWiM 2021-2027)Uchwały ZarząduObowiązujący
11806-03-202410/172/24/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przeprowadzania kontroli systemowej w roku obrachunkowym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. w Instytucji Pośredniczącej – Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (dalej: IP WMARR), której powierzono zadania związane z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: FEWiM 2021-2027)Uchwały ZarząduObowiązujący
11906-03-202410/171/24/VIw sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (wersja 1) Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
12006-03-202410/169/24/VIUchwała w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWM.09.09-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9 System pieczy zastępczej programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 15,953 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.