Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14112-12-202355/840/23/VIUchwała w sprawie: wyrażenia opinii o zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030” z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego i strategią rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”Uchwały ZarząduObowiązujący
14212-12-202355/839/23/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc Techniczna FEWiM dla UM WWM na rok 2024 - Zasoby Ludzkie i Instytucje” w ramach Priorytetu 14 – Pomoc techniczna EFS+, Działanie FEWiM.14.01 Pomoc techniczna EFS+, programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Nr w systemie SL2021: FEWM.14.01-IZ.00-0004/23-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
14312-12-202355/838/23/VIUchwała w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Komunikacja i widoczność FEWiM 2021-2027 w 2024 roku” w ramach Priorytetu 14 – Pomoc techniczna EFS+, Działanie FEWiM.14.01 Pomoc techniczna EFS+, programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Nr w systemie SL2021: FEWM.14.01-IZ.00-0003/23-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
14412-12-202355/837/23/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Ewaluacja i badania w 2024 r. związane z FEWiM 2021-2027 i perspektywą finansową UE po 2027 r.” w ramach Priorytetu 14 – Pomoc techniczna EFS+, Działanie FEWiM.14.01 Pomoc techniczna EFS+, programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Nr w systemie SL2021: FEWM.14.01-IZ.00-0002/23-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
14512-12-202355/836/23/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna FEWiM dla WUP Olsztyn na rok 2024” w ramach Priorytetu 14 – Pomoc techniczna EFS+, Działanie FEWiM.14.01 Pomoc techniczna EFS+, programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Nr w systemie SL2021: FEWM.14.01-IZ.00-0001/23-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
14612-12-202355/835/23/VIUchwała w sprawie przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”Uchwały ZarząduObowiązujący
14705-12-202354/831/23/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
14805-12-202354/830/23/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
14905-12-202354/829/23/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górowie Iławeckim na przedłużenie o okres 3 lat umowy najmu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bema 6/2 w Górowie Iławeckim, dotychczasowemu najemcyUchwały ZarząduObowiązujący
15005-12-202354/821/23/VIUchwała w sprawie: zlecenia Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Nowych Technologii zarządzania przekazanym mu w zarząd mieniem oraz prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie jego statutowych zadańUchwały ZarząduObowiązujący
15105-12-202354/818/23/VIUchwała w sprawie przyjęcia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2030”.Uchwały ZarząduObowiązujący
15205-12-202354/817/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom Biur Projektów, Kierownikowi Biura Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wykonywania czynności i składania oświadczeń woli związanych z realizacją umów ramowych zawartych z ekspertami wpisanymi do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
15328-11-202353/815/23/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
15428-11-202353/814/23/VIUchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia tj. wyposażenia samorządowej instytucji kultury - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/22, obręb Krzyżewo, o powierzchni 11,9663 ha.Uchwały ZarząduObowiązujący
15528-11-202353/813/23/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 51/604/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia cyklicznego konkursu o Nagrodę Przyjaciela Zwierząt „Cztery łapy”Uchwały ZarząduObowiązujący
15628-11-202353/812/23/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 50/984/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad przyznawania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nagrody im. prof. Janiny WengrisUchwały ZarząduObowiązujący
15728-11-202353/811/23/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/404/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania „Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur” oraz Regulaminu używania Znaku „Produkt Warmia Mazury”, zmienionej Uchwałą Nr 11/129/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
15828-11-202353/810/23/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Kuchcińskiemu – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania oraz zatwierdzania dokumentów w zakresie powierzonych zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
15928-11-202353/809/23/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Marcinowi Kuchcińskiemu – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
16028-11-202353/808/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia wyników oceny formalno-merytorycznej naboru nr FEWM.06.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 6.5 Edukacja przez całe życie, Typ 1.1: kompleksowe wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez realizację doradztwa kariery, dofinansowanie kursów/szkoleń oraz potwierdzanie umiejętności zdobytych poza edukacją formalną realizowanych poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR), Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, poprzez przyjęcie Listy wniosków po zakończonym etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach naboru nr FEWM.06.05-IZ.00-002/23Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 15,751 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.