Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
18119-07-202235/409/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie za 2021 rok Uchwały ZarząduObowiązujący
18219-07-202235/408/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18319-07-202235/407/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Polsko-Francuskiego Cótes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18419-07-202235/406/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18519-07-202235/405/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18619-07-202235/404/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18719-07-202235/403/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18819-07-202235/402/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie za 2021 rokUchwały ZarząduObowiązujący
18919-07-202235/401/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zrzeczenie się prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami, położonej w Rudziszkach, gmina Węgorzewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Rudziszki, jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej pow. 12,8800 ha, KW Nr OL2G/00002965/8 zbędnej dla prowadzenia działalności leczniczej Szpitala, na rzecz Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
19019-07-202235/400/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biskupiec na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037roku”Uchwały ZarząduObowiązujący
19119-07-202235/398/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu za rok 2021Uchwały ZarząduObowiązujący
19219-07-202235/397/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2021Uchwały ZarząduObowiązujący
19319-07-202235/396/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Reszlu za rok 2021 Uchwały ZarząduObowiązujący
19419-07-202235/395/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie za rok 2021Uchwały ZarząduObowiązujący
19519-07-202235/394/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 6/57/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20Uchwały ZarząduObowiązujący
19619-07-202235/393/22/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do negocjowania programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
19712-07-202234/392/22/VIUchwała w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
19812-07-202234/391/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, na dokonanie zmiany w zapisach umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 38,91 m 2 w budynku głównym szpitala, z przeznaczeniem na salon prasowy i sprzedaży innych artykułów, polegającej na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy z dotychczasowym dzierżawcą tj. do dnia 31.08.2025 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
19912-07-202234/388/22/VIUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie, dla którego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowiaUchwały ZarząduObowiązujący
20012-07-202234/387/22/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 181-200 z 14,699 rekordów.