Wykaz realizowanych spraw

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Wykaz realizowanych spraw

Wykaz realizowanych spraw

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
103-02-2023Wydawanie zaświadczeńWykaz realizowanych sprawAktualny
203-02-2023Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług TurystycznychWykaz realizowanych sprawAktualny
302-02-2023Kategoryzacja obiektów hotelarskich położonych na terenie Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
430-01-2023Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rokWykaz realizowanych sprawAktualny
520-01-2023Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji na rok 2023Wykaz realizowanych sprawAktualny
608-04-2022Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2022 r. Wykaz realizowanych sprawAktualny
730-03-2022Raport końcowy z realizacji „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok"Wykaz realizowanych sprawAktualny
821-03-2022Konkurs - "Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur" - zgłoszenieWykaz realizowanych sprawAktualny
911-03-2022Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu ofert na realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok - aktualizacja na 2022 rok“ oraz powołanie Komisji KonkursowejWykaz realizowanych sprawAktualny
1008-09-2021Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.Wykaz realizowanych sprawAktualny
1110-03-2021Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r. Wykaz realizowanych sprawAktualny
1209-06-2020Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2020 r.Wykaz realizowanych sprawAktualny
1318-03-2020Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznyWykaz realizowanych sprawAktualny
1403-03-2020Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadówWykaz realizowanych sprawAktualny
1520-09-2019Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownychWykaz realizowanych sprawAktualny
1627-06-2019Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.Wykaz realizowanych sprawAktualny
1719-03-2019Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skłąd obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).Wykaz realizowanych sprawAktualny
1826-02-2019Baterie i akumulatoryWykaz realizowanych sprawAktualny
1926-02-2019Opłata produktowa (opakowania i produkty) oraz sprawozdawczość w zakresie opakowańWykaz realizowanych sprawAktualny
2012-02-2019Pomoc Zdrowotna dla nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przyznawanie zasiłków pieniężnych.Wykaz realizowanych sprawAktualny
Wyświetlone 1-20 z 104 rekordów.