Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Szczegóły procedury:
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Osoby do kontaktu:

  1. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56 (powiaty gołdapski, braniewski, elbląski i M. Elbląg, giżycki, węgorzewski, olecki, nowomiejski, nidzicki, bartoszycki, ostródzki, iławski, działdowski)
  2. Monika Miracka, nr tel. 89/ 512 54 43 (powiaty M. Olsztyn, olsztyński)
  3. Kornelia Siemiątkowska, nr tel. 89/ 512 54 53 (powiaty mrągowski, ełcki, szczycieński, piski, kętrzyński, lidzbarski)

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn