Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4116-01-20243/42/24/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na zrzeczenie się prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym, kotłownią oraz budynkiem gazów technicznych, położonej przy ul. Pstrowskiego 28B w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78/5, obręb 105 m. Olsztyn, o powierzchni 0,5195 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00075411/3, na rzecz Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
4216-01-20243/41/24/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznejUchwały ZarząduObowiązujący
4316-01-20243/40/24/VIUchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień w 2024 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
4416-01-20243/39/24/VIUchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2024 ROKU”, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Zespołu oceniającego i zatwierdzenia Regulaminu jego działania.Uchwały ZarząduObowiązujący
4516-01-20243/38/24/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Tabeli wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex-post RPO WiM 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
4616-01-20243/37/24/VIUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/699/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2023 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0002/22-00)Uchwały ZarząduObowiązujący
4709-01-20242/35/24/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Łączy nas turystyka” w 2024 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
4809-01-20242/34/24/VIUchwała w sprawie zaopiniowania dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2038” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.Uchwały ZarząduObowiązujący
4909-01-20242/33/24/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 33/518/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Zasad dotyczących zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”Uchwały ZarząduObowiązujący
5009-01-20242/32/24/VIUchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w 2024 roku Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji.Uchwały ZarząduObowiązujący
5109-01-20242/31/24/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
5209-01-20242/30/24/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
5309-01-20242/29/24/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2024 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
5409-01-20242/28/24/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia wyników oceny formalno-merytorycznej naboru nr FEWM.09.09-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 9 Włączenie i integracja EFS+ programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Działania 9.9 System pieczy zastępczej, poprzez przyjęcie Listy wniosków po zakończonym etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach naboru nr FEWM.09.09-IZ.00-001/23.Uchwały ZarząduObowiązujący
5509-01-20242/27/24/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach naboru nr FEWM.09.02-IZ.00-001/23 ogłoszonego w ramach Działania 9.2 Ekonomia Społeczna, Priorytetu 9 Włączenie i integracja EFS+, programu Fundusz Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie w ramach naboru nr FEWM.09.02-IZ.00-001/23Uchwały ZarząduObowiązujący
5609-01-20242/26/24/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 29/449/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWM.09.02-IZ.00-001/23 w ramach Priorytetu 9 Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.2 Ekonomia społeczna programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.Uchwały ZarząduObowiązujący
5709-01-20242/25/24/VIUchwała w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektu nr FEWM.06.01-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działaniu 6.1 – Kompetencje dla regionu, typ 1: Kompleksowe programy rozwojowe wdrażające innowacyjne rozwiązania w szkołach podstawowych (innowacje pedagogiczne), programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.Uchwały ZarząduObowiązujący
5809-01-20242/24/24/VIUchwała w sprawie przyjęcia i udostępnienia Regulaminu wyboru projektu do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru nr FEWM.04.01-IZ.00-001/24 Priorytetu 04 Mobilność regionalna, Działania 04.01 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat A) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027Uchwały ZarząduObowiązujący
5909-01-20242/23/24/VIUchwała w sprawie: wyrażenia opinii o zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku” z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego i strategią rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”Uchwały ZarząduObowiązujący
6009-01-20242/22/24/VIUchwała w sprawie zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 7), właściwej dla procesów rozpoczętych przed 2 IX 2017 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 41-60 z 15,751 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.