Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
115-11-202257/652/22/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
215-11-202257/651/22/VIUchwała w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037Uchwały ZarząduObowiązujący
315-11-202257/650/22/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
415-11-202257/649/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
508-11-202256/646/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do jednoosobowego działania w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu w ramach przedsięwzięcia „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania OdpornościUchwały ZarząduObowiązujący
608-11-202256/645/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do jednoosobowego składania oświadczeń woli w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach przedsięwzięcia „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania OdpornościUchwały ZarząduObowiązujący
708-11-202256/644/22/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
808-11-202256/641/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia Stanowiska w sprawie zmiany w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
902-11-202255/640/22/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Mrągowo na lata 2022- 2037”Uchwały ZarząduObowiązujący
1028-10-202254/635/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
1127-10-202253/633/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Spółce Energa – Operator S.A., Oddział w Olsztynie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Pieniężno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134/1Uchwały ZarząduObowiązujący
1225-10-2022XLIII/630/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
1325-10-2022XLIII/629/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
1425-10-2022XLIII/628/22Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
1525-10-2022XLIII/627/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowymUchwały SejmikuObowiązujący
1625-10-2022XLIII/626/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XL/819/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowejUchwały SejmikuObowiązujący
1725-10-2022XLIII/625/22Uchwała w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Uchwały SejmikuObowiązujący
1824-10-202253/634/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż po obniżonej cenie, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego typu 21 WE serii EN62-001, rok budowy 2012, będącego własnością Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
1924-10-202253/621/22/VIUchwała w sprawie oceny wniosku o realizację zadania publicznego, dotyczącego Zakupu edukacyjnych zestawów do edycji genów wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie doświadczeń w celu organizacji zajęć z zakresu biologii syntetycznej, złożonego przez Stowarzyszenie Iławski Instytut Idei w trybie art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
2024-10-202253/620/22/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi, Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego, do utworzenia konta dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), aktualizacji danych zgłoszonego podmiotu oraz do przesyłania, aktualizacji i uzupełniania zgłoszeń przesyłanych do systemu monitorowania przewozu i obrotu paliwami opałowymi (SENT)Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 14,699 rekordów.