Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2109-03-202311/119/23/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu teleinformatycznego na rzecz społeczności Obwodu Rówieńskiego, z siedzibą w RównemUchwały ZarząduObowiązujący
2209-03-202311/117/23/VIUchwała w sprawie ogłoszenia w dniach od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. naboru wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichUchwały ZarząduObowiązujący
2309-03-202311/115/23/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w 2022 r. oraz planu działań ww. jednostki na rok 2023Uchwały ZarząduObowiązujący
2409-03-202311/114/23/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
2509-03-202311/113/23/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
2609-03-202311/112/23/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
2708-03-202310/111/23/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu priorytetów programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i MazurUchwały ZarząduObowiązujący
2828-02-2023XLVII/698/23Uchwała w sprawie nadania Stanisławowi Żelichowskiemu Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
2928-02-2023XLVII/697/23Uchwała w sprawie nadania Irenie Telesz-Burczyk Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
3028-02-2023XLVII/696/23Uchwała w sprawie wniosku o wprowadzenie zapisu dotyczącego różnicowania kosztów za egzamin w uchwałach Sejmiku Województwa ustalających wysokość opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdyUchwały SejmikuObowiązujący
3128-02-2023XLVII/695/23Uchwała w sprawie wniosku o wprowadzenie zapisu dotyczącego różnicowania kosztów za egzamin w uchwałach Sejmiku Województwa ustalających wysokość opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdyUchwały SejmikuObowiązujący
3228-02-2023XLVII/694/23Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr XIX/343/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki WelUchwały SejmikuObowiązujący
3328-02-2023XLVII/693/23Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej budowy przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w miejscowości Biskupiec według właściwościUchwały SejmikuObowiązujący
3428-02-2023XLVII/692/23Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej budowy chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Biskupiec według właściwościUchwały SejmikuObowiązujący
3528-02-2023XLVII/691/23Uchwała w sprawie wniosku o poparcie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury skierowanej do Ministra Infrastruktury w sprawie zapewnienia zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Olsztyn Główny - Korsze - Kętrzyn - Giżycko - Ełk na czas modernizacji linii kolejowej nr 38 poprzez podjęcie stosownej uchwały/stanowiska i przekazanie jej Ministrowi InfrastrukturyUchwały SejmikuObowiązujący
3628-02-2023XLVII/690/23Uchwała w sprawie skargi z dnia 13 stycznia 2023 r. na Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
3728-02-2023XLVII/689/23Uchwała w sprawie skargi z dnia 4 stycznia 2023 r. na Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
3828-02-2023XLVII/688/23Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały SejmikuObowiązujący
3928-02-2023XLVII/687/23Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 15) na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie, gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy KurzętnikUchwały SejmikuObowiązujący
4028-02-2023XLVII/686/23Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie IławaUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 14,965 rekordów.