Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-04-30VI/116/19Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.Obowiązujący
122019-04-30VI/115/19Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” w 2018 roku.Obowiązujący
132019-04-30VI/114/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2018 roku.Obowiązujący
142019-04-30VI/113/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w 2018 roku.Obowiązujący
152019-04-30VI/112/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w roku 2018.Obowiązujący
162019-04-2921/309/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia naboru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 rokuObowiązujący
172019-04-2921/308/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 rokuObowiązujący
182019-04-2921/307/19/VIUchwała w sprawie zwolnienia Kacpra Karcz Beneficjenta umowy o przyznaniu pomocy nr 00169-6935-UM1410042/16 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykonania w części zobowiązań umownych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych okolicznościObowiązujący
192019-04-2921/306/19/VIUchwała w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które przyznane jest dofinansowanie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
202019-04-2921/304/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Harhaj Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaObowiązujący
Strona 2 z 1203