Wersja obowiązująca z dnia

Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Do 31 grudnia każdego roku

Osoba kontaktowa

Wiesława Mordzak

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazur…
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 58

Sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosków jednorazowo każdego roku

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uwagi

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Olsztyńskiego Forum Nauki, które w wyniku postępowania konkursowego wyłoni i przedłoży wniosek do nagrody Marszałkowski Województwa.

Podstawa prawna

Uchwała Nr 57/164/00 z dnia 21 sierpnia 2000 r. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.