Organizacje Pozarządowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Organizacje Pozarządowe

Organizacje Pozarządowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
103-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
202-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
302-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarzadowego w 2023 r – I terminRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
402-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
502-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego w roku 2023Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
601-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta w roku 2023Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
701-02-2023Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
831-01-2023Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury fizycznej - ETAP IRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
931-01-2023Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Program współpracyAktualny
1030-01-2023Lista organizacji pozarządowych rekomendowanych w wyniku wyborów do składu Komitetu Monitorującego regionalny progam FEWiM na lata 2021-2027Rada Działalności Pożytku PublicznegoAktualny
1130-01-2023Skład Komisji OdwoławczejRada Działalności Pożytku PublicznegoAktualny
1230-01-2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – o nazwie „OKO Promocji”Otwarte konkursy ofertAktualny
1330-01-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 rokuRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1427-01-2023Konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki w roku 2023Rozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1525-01-2023Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznejRozstrzygnięcia konkursów ofertAktualny
1619-01-2023Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała 3/9/23/VI)Otwarte konkursy ofertAktualny
1718-01-2023Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki choróbOtwarte konkursy ofertAktualny
1817-01-2023Ogłoszenie wyborcze dot. głosowania na organizacje pozarządowe kandydujące do Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027Rada Działalności Pożytku PublicznegoAktualny
1916-01-2023Ogłoszenie o wynikach naboru uzupełniającego oraz aktualizacja kalendarza wyborczegoRada Działalności Pożytku PublicznegoAktualny
2012-01-2023Ogłoszenie o naborze uzupełniającym NGO do KM FEWiM 2021-2027Rada Działalności Pożytku PublicznegoAktualny
Wyświetlone 1-20 z 347 rekordów.