Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Numer aktu: XXXIX/844/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zastrzeżeniem, iż zmiany określone w § 1pkt 4, 5, 7, 9 i 11-16 mają zastosowanie do kadencji organów Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: