Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się Statut Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie, uchwalony uchwałą Nr 21/2006 Rady Społecznej z dnia 21 września 2006 roku.

Załączniki

Załączniki