Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się statut Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku, zgodnie z treścią uchwały nr 03/2007 Rady Społecznej z dnia 15 stycznia 2007 roku.

Załączniki

Załączniki