Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku przedstawiciela Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Odwołuje się ze składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Panią Krystynę Lewańską.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 23.12 KB, data dodania: