Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołał Pana Edwarda Adamczyka do składu Komisji BudŜetu i Finansów.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 22.88 KB, data dodania: