Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i MłodzieŜy w Elblągu przedstawiciela Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Informacje dodatkowe:

Odwołuje się ze składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Pana Marcina Jarosia.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 26.08 KB, data dodania: