Wersja obowiązująca z dnia

Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Informacje dodatkowe:

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego deklaruje współfinansowanie w wysokości 15 % wartości kaŜdego z niżej wymienionych projektów:
  1. „Zdążyć przed rakiem - poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego w regionie Warmii i Mazur” o wartości 7.200.000,00 zł, realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, w latach 2008 – 2009.
  2. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – ogólnopolski ośrodek referencyjny dla interdyscyplinarnej edukacji i promocji nowoczesnych technik medycznych” o wartości 5.400.000,00 zł, realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, w latach 2008-2009.
  3. „Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka w oparciu o Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu” o wartości 4. 200. 000,00 zł, realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w latach 2008-2010.
  4. „Budowa zintegrowanego systemu diagnostyczno-informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie” o wartości 1.400.000,00 zł, realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, w latach 2008-2009.

Załączniki

Załączniki

  • Treśc uchwały
    format: pdf, rozmiar: 36.26 KB, data dodania: