Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, zgodnie z treścią uchwały Nr 8 Rady Społecznej z dnia 14 grudnia 2006 roku.

Załączniki

Załączniki