Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się statut Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, zgodnie z treścią uchwały nr 2/2007 Rady Społecznej z dnia 17 stycznia 2007 roku.

Załączniki

Załączniki