Wersja obowiązująca z dnia

Uchwalenie "Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2008-2011"

Informacje dodatkowe:

  1. Określa się zasady i tryb opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2008-2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Określa się harmonogram opracowania Wojewódzkiego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2008-2011, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki