Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr XXXVIII/525/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie deklaracji woli współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieloletnim programie „Nadbałtycki Projekt Prewencji”

Numer aktu: VI/88/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-03-20

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr XXXVIII/525/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie deklaracji woli współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieloletnim programie „Nadbałtycki Projekt Prewencji” wprowadza się następujące zmiany:
  1. użyte w tytule, § 1, § 3 uchwały wyraŜenie „Nadbałtycki Projekt Prewencji” zastępuje się wyrażeniem ,,Nadbałtycki Projekt Prewencji dla gmin wiejskich”;
  2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
    ,,Deklaruje się udział finansowy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w programie opisanym w § 1, w poszczególnych latach:
    1. rok 2009 – 256 080 zł,
    2. rok 2010 – 170 720 zł.”

Załączniki: