Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana uchwały Nr XXXVIII/525/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie deklaracji woli współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieloletnim programie „Nadbałtycki Projekt Prewencji”

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr XXXVIII/525/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie deklaracji woli współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieloletnim programie „Nadbałtycki Projekt Prewencji” wprowadza się następujące zmiany:
 1. użyte w tytule, § 1, § 3 uchwały wyraŜenie „Nadbałtycki Projekt Prewencji” zastępuje się wyrażeniem ,,Nadbałtycki Projekt Prewencji dla gmin wiejskich”;
 2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
  ,,Deklaruje się udział finansowy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w programie opisanym w § 1, w poszczególnych latach:
  1. rok 2009 – 256 080 zł,
  2. rok 2010 – 170 720 zł.”

Załączniki

Załączniki

 • Treśc uchwały
  format: pdf, rozmiar: 24.82 KB, data dodania: