Wersja obowiązująca z dnia

Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Informacje dodatkowe:

Powołuje się Komisję konkursową oceniającą oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w następującym składzie:
 1. Edward Przyłucki Przewodniczący Komisji
 2. Teresa Nowakowska
 3. Bożenna Ulewicz
 4. Barbara Zalewska - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 5. Iwona Liżewska - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
 6. ks. prałat Jacek Wojtkowski - przedstawiciel Archidiecezji Warmińskiej
 7. Janusz Sztwiertnia - przedstawiciel Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 8. Anna Szymańska - przedstawicielka organizacji pozarządowej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
 9. Grzegorz Świętochowski - przedstawiciel organizacji pozarządowej, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami

Załączniki

Załączniki

 • Treśc uchwały
  format: pdf, rozmiar: 27.75 KB, data dodania: