Wersja obowiązująca z dnia

Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie upowszechnienia i ochrony praw konsumentów

Informacje dodatkowe:

Do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów wybiera się przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobie:

Artura Chojeckiego

Załączniki

Załączniki