Wersja obowiązująca z dnia

Przyjęcie oceny sytuacji na rynku pracy oraz realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się ocenę sytuacji na rynku pracy oraz realizacji „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki