Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Przyjęcie oceny sytuacji na rynku pracy oraz realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006

Numer aktu: VI/82/07

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2007-03-20

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się ocenę sytuacji na rynku pracy oraz realizacji „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.