Urząd Marszałkowski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
20107-03-2016Wpis na Listę Produktów TradycyjnychWykaz realizowanych sprawAktualny
20217-02-2016Wprowadzający pojazdy / Pojazdy wycofane z eksploatacjiWykaz realizowanych sprawAktualny
20319-02-2016Wydanie wtórnika zaświadczenia ADRWykaz realizowanych sprawAktualny
20415-02-2017Wydanie zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego składanego do Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
20519-02-2016Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadówWykaz realizowanych sprawAktualny
20601-04-2016Wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska z zakładuWykaz realizowanych sprawAktualny
20708-03-2016Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej częściWykaz realizowanych sprawAktualny
20819-02-2016Wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadówWykaz realizowanych sprawAktualny
20919-02-2016Wydawanie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzji o wyrażeniu sprzeciwuWykaz realizowanych sprawAktualny
21007-03-2016Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaWykaz realizowanych sprawAktualny
21108-03-2016Wydawanie pozwoleń zintegrowanychWykaz realizowanych sprawAktualny
21208-03-2016Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników GórskichWykaz realizowanych sprawAktualny
21320-09-2019Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownychWykaz realizowanych sprawAktualny
21407-11-2016Wydawanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz zgód na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.Wykaz realizowanych sprawAktualny
21503-03-2020Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadówWykaz realizowanych sprawAktualny
21612-04-2016Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów) w przypadkach, gdy prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starostyWykaz realizowanych sprawAktualny
21708-03-2016Wydawanie zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnychWykaz realizowanych sprawAktualny
21808-03-2016Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowymWykaz realizowanych sprawAktualny
21908-03-2016Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowymWykaz realizowanych sprawAktualny
22001-02-2016Zadania Departamentu Kontroli oraz Departamentów Urzędu w zakresie skarg i wnioskówSkargi i wnioskiAktualny
Wyświetlone 201-220 z 236 rekordów.