Wersja obowiązująca z dnia

Schemat procedur kontroli przeprowadzanej przez Departament Turystyki i Sportu

Schemat procedur kontroli przeprowadzanej przez Departament Turystyki i Sportu opracowany na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 45/623/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2020 r., ze zm., opublikowany stosownie do postanowień art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162, ze zm.).

Schemat procesu kontroli:

  1. Doręczenie „Zawiadomienia o kontroli”.
  2. Wszczęcie kontroli (na podstawie imiennego upoważnienia).
  3. Prowadzenie czynności kontrolnych.
  4. Podpisanie „Protokołu kontroli”.
  5. Doręczenie „Zaleceń pokontrolnych”.