Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Do 31 grudnia każdego roku

Osoba kontaktowa

Wiesława Mordzak

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 52 16 958

Sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosków jednorazowo każdego roku w terminie do dnia 20 września.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie Stypendium Naukowego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVI/622/06/274/15 z dnia 27 listopada 2006 r. Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: