Stypendia sportowe

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Stypendia sportowe

UWAGA !

Informujemy, iż nastąpiła zmiana operatora banku do którego została wnoszona opłata tytułem „za wydanie decyzji administracyjnej“.

W związku z powyższym, numer konta bankowego wskazany w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXII/70/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.11.2017 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE uległ zmianie.

Właściwa nazwa banku i numer konta na które należy dokonać opłaty tytułem „za wydanie decyzji administracyjnej“ to:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Wydział/Departament

Departament Turystyki i Sportu

Nazwa sprawy

Stypendia sportowe

Termin składania

do 10 stycznia w roku, w którym stypendium ma być wypłacane.

Osoba kontaktowa

Bogumiła Kowalska, telefon kontaktowy: (089) 52 16 923

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-051 Olsztyn

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku do Departamentu Turystyki i Sportu przez klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem, związek sportowy właściwy dla danego sportu, kandydata do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub jego opiekuna prawnego. Stypendia sportowe dla osób fizycznych przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osobę przez niego upoważnioną.

Czas realizacji

Pierwszy kwartał roku

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXII/701/17/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Uchwała Nr XI/181/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

Uchwała Nr XII/208/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/181/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Dokumenty do pobrania

- Wniosek o przyznanie stypendium
- Oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
- Oświadczenie o realizacji programu szkolenia sportowego w okresie pobierania stypendium.