Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

Wydział/Departament

Departament Sportu

Nazwa sprawy

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

Termin załatwienia

do 31 grudnia danego roku

Osoba kontaktowa

Bogumiła Kowalska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Sportu
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(089) 512 58 04

Sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego osobie fizycznej i stypendium trenerowi składa się w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego. Stypendia są przyznawane uchwałą Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wniosek macierzystego klubu sportowego lub właściwego związku sportowego. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

podpisuje umowy stypendialne określające wysokość i szczegółowe zasady wypłacania stypendium, ze stypendystą lub jego opiekunem prawnym.

Wymagane Dokumenty

- Wniosek o przyznanie stypendium sportowego osobie fizycznej wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami.
- Wniosek o przyznanie stypendium trenerowi wraz z wymaganymi we wniosku dokumentami.

Czas realizacji

Pierwszy kwartał roku

Podstawa prawna

Uchwała Nr XX/397/12 z dnia 25 września 2012 r. Sejmiku Województwa Warmińsko -Mazurskiego.