Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Departament Turystyki

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Departament Sportu

Dyrektor: Waldemar Buszan
Zastępca dyrektora: Beata Bublewicz

10-051 Olsztyn, ul. Mariańska 3
tel. (89) 52 16 930
fax. (89) 52 16 949
 

Do zadań Departamentu Sportu należy w szczególności:

  1. inicjowanie i koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportu w województwie;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań województwa w zakresie sportu;
  3. współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz samorządami lokalnymi w zakresie polityki sportu realizowanej w regionie;
  4. współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów z obszaru sportu z regionami partnerskimi Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  5. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe zawodnikom, trenerom oraz nagród i wyróżnień innym osobom za działalność na rzecz rozwoju sportu w Województwie;
  6. realizowanie programów i zadań związanych z rozwojem bazy sportowej Województwa;
  7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez, zawodów i innych znaczących wydarzeń sportowych;
  8. promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych Województwa;
  9. realizowanie zadań z zakresu promocji Województwa poprzez sport;
  10. realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu i wykonywaniem budżetu Województwa w zakresie sportu i promocji regionu poprzez sport.