Wersja obowiązująca z dnia

Wojewódzka Rada Sportu w Olsztynie

Nazwa sprawy:

Wojewódzka Rada Sportu w Olsztynie

Termin załatwienia:

Zgodnie z treścią uchwały

Osoba kontaktowa:

Kamila Silwanowicz

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn

Telefon kontaktowy:

(089) 52 16 933

Sposób załatwienia:

Zgłoszenie kandydata na członka Wojewódzkiej Rady Sportu w Olsztynie do Departamentu Turystyki i Sportu przez organizacje i podmioty realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Skład Rady przyjmowany Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podstawa prawna:

Załączniki