Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012007-06-26IX/160/07Rozpatrzenie Informacji z realizacji w 2006 r. „Programu Zapobiegania Gruźlicy w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2006-2008”.Obowiązujący
1022007-06-26IX/164/07Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko- Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
1032007-06-26IX/157/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004- 2007”.Obowiązujący
1042007-06-26IX/158/07Rozpatrzenie Raportu z monitoringu wdrażania w roku 2006 „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007”.Obowiązujący
1052007-06-26IX/165/07Udzielenie Powiatowi Oleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
1062007-06-26IX/166/07Udzielenie Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Olsztynie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów remontu uszkodzonych łodzi ratowniczych Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie.Obowiązujący
1072007-06-26IX/167/07Określenie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko - Mazurskie osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.Obowiązujący
1082007-06-26IX/161/07Rozpatrzenie materiału nt. „Stan i perspektywy rybactwa śródlądowego w województwie warmińsko-mazurskim”.Obowiązujący
1092007-06-26IX/168/07Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych przyznawanych zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko - Mazurskie, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich treneromObowiązujący
1102007-06-26IX/169/07Udzielenie pomocy finansowej związanej z organizacją ,,Dożynek Wojewódzkich 2007”Obowiązujący
Strona 11 z 1265